Kariéra

01

Ponuka voľných pracovných miest

Stolár


Potrebná kvalifikácia:
 • stredné odborné vzdelanie

Prevádzkový elektrikár


 • obsluha a oprava elektrických rozvodov vrátane rozvodní NN
 • výkon revízií elektrických strojov, prístrojov, elektrických zariadení a bleskozvodov
 • odborné práce pri opravách, údržbe a úpravách elektrických inštalácií, vrátane elektrických zariadení a bleskozvodov
 • diagnostika porúch elektrických inštalácií a elektrických zariadení
 • ostatné údržbárske práce
Potrebná kvalifikácia:
 • úplné stredoškolské vzdelanie/stredoškolské vzdelanie elektrotechnického smeru
 • oprávnenie na výkon revízií do 1000 V bez výbušného prostredia - výhodou
 • užívateľská znalosť programu AutoCAD - výhodou

Prevádzkový zámočník


 • zámočnícka práca vyžadujúca zváranie oblúkom
 • jednoduché zámočnícke práce a zhotovovanie zámočníckych výrobkov
 • opravy zámkov a uzamykacích zariadení
 • ostatné údržbárske práce
Potrebná kvalifikácia:
 • úplné stredoškolské vzdelanie/stredoškolské vzdelanie
 • oprávnenie na výkon zvárania oblúkom

Vodoinštalatér


 • motáž, údržba a opravy vodovodných rozvodov, rozvodov ústredného kúrenia, vrátane vykurovacích telies, rozvodov kanalizácie a ich príslušenstva
 • jednoduché opravy v kotolniach a výmenníkových staniciach tepla
 • ostatné inštalatérske práce
 • ostatné údržbárske práce
Potrebná kvalifikácia:
 • úplné stredoškolské vzdelanie/stredoškolské vzdelanie stavebného smeru

Chyžná / upratovačka


 • starostlivosť o zverené priestory vrátane výmeny a prezliekania bielizne
 • bežné upratovanie zverených priestorov vrátane kuchyniek
 • údržba a čistenie podlahových krytín, soklov a keramických obkladov
 • údržba a čistenie kancelárskeho nábytku
 • čistenie a dezinfekcia sanitárnych zariadení
 • vynášanie odpadkov
 • čistenie okien bez ich rozobratia
 • ostatné udržiavanie čistoty a poriadku
Potrebná kvalifikácia:
 • základné vzdelanie

Kontakt pre uchádzačov o zamestnanie