Kariéra

01

Ponuka voľných pracovných miest

Analytik - ekonomická oblasť


 • logické myslenie a schopnosť kriticky hodnotiť informácie
 • schopnosť v informáciách analyticky odhaliť súvislosti, riziká a hrozby
 • na základe analýzy poznatkov formulovať vlastné závery, hodnotenia a prognózy
 • schopnosť stručne, jednoznačne a výstižne formulovať myšlienky prioritne v písomnej forme (vítaná je aj schopnosť jasne a jednoznančne formulovať myšlienky v ústnom prejave)
 • ovládanie gramatiky a pravopisu slovenského jazyka
 • znalosti a aktívny záujem o analytickú činnosť v oblasti ochrany hospodárskych záujmov Slovenskej republiky
Potrebná kvalifikácia:
 • dosiahnuté úplné vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania
 • aktívne ovládanie anglického jazyka v písomnej aj ústnej forme (minimálne úroveň B1)

Fullstack Developer


 • obsadzované sú juniorské aj seniorské pozície
 • implementácia funkcionalít rozsiahleho informačného systému
 • vývoj a údržba informačných systémov postavených v prostredí JAVA a Javascript
Potrebná kvalifikácia:
 • skúsenosti s OOP programovaním v Java 8 a vyššie
 • znalosť REST a SOAP
 • znalosť aspoň jednej z relačných databáz: ORACLE, MySQL
 • Hibernate / JPA (ORM)
 • Spring framework
 • Git
 • Javascript ES6 a framework Vue.js
 • * znalosť všetkých technológií nie je nutnosťou pre podanie žiadosti

JAVA Developer


 • obsadzované sú juniorské aj seniorské pozície
 • implementácia funkcionalít rozsiahleho informačného systému
 • vývoj, údržba a nasadzovanie microservices za použitia Spring frameworku
Potrebná kvalifikácia:
 • skúsenosti s OOP programovaním v Java 8 a vyššie
 • znalosť REST a SOAP
 • znalosť aspoň jednej z relačných databáz: ORACLE, MySQL
 • Hibernate / JPA (ORM)
 • Spring framework
 • Git
 • * znalosť všetkých technológií nie je nutnosťou pre podanie žiadosti

Javascript Developer


 • obsadzované sú juniorské aj seniorské pozície
 • vývoj užívateľského prostredia vnútorných informačných systémov
 • návrh a implementácia UI/UX
Potrebná kvalifikácia:
 • skúsenosti s Javascript ES6
 • znalosť REST
 • znalosť Node.js
 • znalosť niektorého z reaktívnych frameworkov (Vue, React)
 • Git
 • * znalosť všetkých technológií nie je nutnosťou pre podanie žiadosti
  ** vhodné aj pre absolventov

Špecialista kybernetickej bezpečnosti


Potrebná kvalifikácia:
 • absolvent študijného programu prvého alebo druhého stupňa univerzitnej vysokej školy so zameraním najmä na informatiku
 • anglický jazyk - pokročilý (slovom aj písmom)

Prekladateľ - tlmočník (anglický jazyk)


Potrebná kvalifikácia:
 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
 • znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni C1
 • znalosť iných cudzích jazykov vítaná

Lektor anglického jazyka


Potrebná kvalifikácia:
 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom odbore učiteľstvo anglického jazyka a literatúry, resp. prekladateľstvo a tlmočníctvo anglický jazyk a kultúra
 • pedagogické vzdelanie nie je podmienkou
 • komunikatívnosť, schopnosť samostatne viesť vyučovací proces
 • skúsenosti s výukou sú vítané
 • vhodná práca aj pre absolventa

Metodik rozpočtár - účtovník rozpočtovej organizácie


 • finančné riadenie rozpočtovej organizácie
 • koncepčná a normotvorná činnosť
 • tvorba strategických zámerov
 • vykonávanie analýz hospodárenia organizácie
 • práca v rozpočtovom a účtovnom systéme
Potrebná kvalifikácia:
 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
 • vhodná práca aj pre absolventa

Referent ochrany objektov


Potrebná kvalifikácia:
 • úplné stredoškolské vzdelanie / vysokoškolské vzdelanie
 • zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť
 • spoľahlivosť
 • komunikatívnosť
 • zdvorilostné vystupovanie

Hlasový analytik


 • analýza obsahu hovorenej reči alebo písaného textu
 • preklad a prepis hovorenej reči alebo písaného textu
Potrebná kvalifikácia:
 • úplné stredoškolské vzdelanie / vysokoškolské vzdelanie
 • znalosť aspoň jedného z týchto jazykov: ruský, ukrajinský, arabský, čínsky
 • ovládanie strojopisu
 • základné znalosti ovládania PC
 • analytické myslenie, samostatnosť, zodpovednosť
 • prax nie je nutná

Posudkový lekár


Potrebná kvalifikácia:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore medicína
 • atestácia z posudkového lekárstva

Správca operačných systémov


 • správa systémov Linux a Windows
Potrebná kvalifikácia:
 • vysokoškolské vzdelanie elektrotechnického smeru so zameraním na informačné technológie

Správca sieťovej infraštruktúry


 • správa sieťovej infraštruktúry
Potrebná kvalifikácia:
 • vysokoškolské vzdelanie elektrotechnického smeru so zameraním na informačné technológie

Správca databázových systémov


 • správa databázových systémov ORACLE, MS SQL Server, Elasticsearch
Potrebná kvalifikácia:
 • vysokoškolské vzdelanie elektrotechnického smeru so zameraním na informačné technológie

Správca komunikačného systému


 • mikrovlnná spojovacia technika
Potrebná kvalifikácia:
 • úplné stredoškolské vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie elektrotechnického smeru

Správca systémov šifrovej ochrany informácií


 • návrh, realizácia, preprava, zavádzanie šifrových prostriedkov do prevádzky
 • výroba šifrových materiálov, správa systémov a prostriedkov, monitorovanie, vyhodnocovanie a analýza stavu
 • zabezpečovanie kontrolnej činnosť v súlade s platnou legislatívou
 • vytváranie špecializovaných koncepčných, analytických a projektových činnosti
 • podieľanie sa na projektoch certifikácie a schvaľovania v súlade s platnou legislatívou
 • administratívna činnosť a vývoj
Potrebná kvalifikácia:
 • znalosti v základoch kryptografie, kryptoanalýzy
 • znalosti v správe sieťovej infraštruktúry
 • znalosti v správe systémov Windows, Unix vítané + analytické myslenie
 • vysokoškolské I. stupňa - technického smeru
 • vysokoškolské II. stupňa - technického smeru
 • anglický jazyk - mierne pokročilý (B1)

Servisný technik


 • servis a programovanie Elektronických zabezpečovacích systémov
 • servis a programovanie kamerových systémov
Potrebná kvalifikácia:
 • úplné stredoškolské vzdelanie elektrotechnického smeru
 • slaboprúd
 • oznamovacia technika
 • znalosť v oblasti realizácie projektov a montáže

Kontakt pre uchádzačov o zamestnanie