Kontakty

foto

Podateľňa

 • Sídlo:
  Vajnorská 39
  831 04 Bratislava 3

 • Poštová adresa:
  Slovenská informačná služba
  P. O. Box 69
  810 00 Bratislava 1

 • V pracovných dňoch:
  08.30 h - 11.00 h
  13.00 h - 14.30 h

 • e-mail: podatelna@sis.gov.sk

 • Telefonický kontakt:
  02/44 25 90 21
  02/44 25 90 63

 • Fax a odkazovač: 02/44 25 92 07

 • e-mail, sprístupňovanie informácií: info@sis.gov.sk

 • e-mail, webadmin: webadmin@sis.gov.sk

Elektronická podateľňa

 • Prijímanie elektronických zásielok prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk
  Číslo schránky: E0005698871
  Názov elektronickej schránky: Slovenská informačná služba Bratislava