O nás

01

NBAC - stupne teroristického ohrozenia

Stupeň teroristického ohrozenia Slovenskej republiky (SR) a jeho zmenu vyhlasuje minister vnútra SR aj na základe odporúčania Rady Národného bezpečnostného analytického centra (NBAC). Aktuálne na území Slovenskej republiky platí 2. stupeň teroristického ohrozenia, ktorý bol vyhlásený dňa 23. augusta 2017. Rada NBAC odporučila ministrovi vnútra SR zvýšiť stupeň teroristického ohrozenia Slovenskej republiky z dovtedy platného 1. stupňa na 2. stupeň po vyhodnotení bezpečnostnej situácie v kontexte série teroristických útokov v členských krajinách EÚ v priebehu roka 2017.

V Slovenskej republike používame 4-stupňový systém teroristického ohrozenia, ktorý má aj farebné škálovanie jednotlivých stupňov. Jednotlivé stupne teroristického ohrozenia charakterizujú mieru nebezpečenstva vykonania trestného činu terorizmu, ktorá je vyjadrená rizikom teroristického ohrozenia.

STUPNE TERORISTICKÉHO OHROZENIA

Prvý stupeň teroristického ohrozenia – NÍZKY STUPEŇ OHROZENIA – sa vyhlasuje predovšetkým pri všeobecnom ohrození spáchania trestného činu terorizmu v niektorom členskom štáte EÚ alebo NATO, avšak bez súvislosti so SR.

Druhý stupeň teroristického ohrozenia – ZVÝŠENÝ STUPEŇ OHROZENIA – sa vyhlasuje predovšetkým, ak existuje pravdepodobnosť spáchania trestného činu terorizmu v niektorom alebo vo viacerých členských štátoch EÚ alebo NATO, avšak bez súvislosti so SR alebo ak v týchto krajinách došlo k pokusu alebo k dokonaniu takého činu, pričom jeho spáchanie voči SR je málo pravdepodobné.

Tretí stupeň teroristického ohrozenia – VYSOKÝ STUPEŇ OHROZENIA – sa vyhlasuje predovšetkým, ak boli zaznamenané informácie o teroristickej hrozbe v priamej súvislosti so SR alebo došlo k spáchaniu trestného činu terorizmu v niektorom alebo vo viacerých členských štátoch EÚ alebo NATO, pričom jeho spáchanie môže mať dosah na bezpečnosť SR.

Štvrtý stupeň teroristického ohrozenia – KRITICKÝ STUPEŇ OHROZENIA – sa vyhlasuje predovšetkým, ak boli potvrdené informácie o teroristickom ohrození SR alebo trestný čin terorizmu voči SR je vo fáze bezprostredne pred jeho realizáciou.