O nás

Zákon č. 46/1993 Z. z.
(o Slovenskej informačnej službe)

 

Znenie zákona nájdete:
(zdroj: Slov-Lex)