Pre vás

01

Záverečný účet za rok 2023

Správa k návrhu záverečného účtu za rok 2023
(pdf, 1,5 MB)